Så gör du om DNS server svarar inte

Home » Webbhotellsbloggen » Så gör du om DNS server svarar inte

Servrar är en viktig del av vår moderna digitala infrastruktur och med hjälp av dem kan vi nu utan problem överföra exempelvis program, webbsidor, dokument och mycket annat. När det gäller teknik generellt, kan det alltid bli problem. Servrar är inget undantag och det finns mycket som kan gå fel. I den här artikeln kommer vi att gå igenom vad för slags problem som kan uppstå på en server.

Två viktiga koncept inom serverterminologin – proxy och DNS

Att skaffa sig en komplett förståelse för hur ett nätverk fungerar kan ta lång tid men vi kommer att ta upp några viktiga aspekter för att du ska få lite mer kött på benen. Två vanligt förekommande koncept är “proxy” och “DNS”.

Vad en proxy server gör på nätverket

En proxy server är en server som finns “placerad” mellan två punkter, som utgörs av en klient och en vanlig server. Med andra ord är det en slags “mellanhand” som informationen går igenom innan den förs vidare. Proxyservrar är bra för att förbättra aspekter som:

 • Säkerhet
 • Prestanda
 • Integritet

När informationen anländer till en proxy server kan den exempelvis cacha information som användarna ofta försöker nå, vilket medför att åtkomsten går snabbare. Den här mellanhanden är också bra för att filtrera bort oönskad och skadlig trafik. När man använder en proxy server kan det dock uppstå problem om den är felkonfigurerad. Det kan exempelvis handla om att cachen inte är korrekt inställd.

När något sådant har hänt är det viktigt att man upptäcker vad problemet är så fort som möjligt. Det kan man göra med hjälp av nedanstående metoder:

 • Analys av den nätverkstrafik som förekommer på servern
 • Genomgång av tidigare loggar
 • Kontroll av inställningarna på proxy-servern för att verifiera att allt är ok

DNS server svarar inte – vad kan det bero på?

Ett annat viktigt tema som förekommer när man pratar om nätverk är DNS. Detta står för “Domain Name System” och en sådan komponent i nätverket har till uppgift att översätta domännamn till IP-adresser. Det kan dock hända att ens DNS server svarar inte, vilket kan bero på följande:

 • Problem med DNS-cachen
 • Själva DNS-servern ligger nere
 • DNS-servern är inte korrekt konfigurerad

Precis som när det handlar om problem med proxyservrar, är det även här av vikt att man så snart som möjligt gör en felsökning för att se var felet ligger. För att göra en sådan analys kan man t.ex. göra något av följande:

 • Kontrollera att allt står rätt till bland inställningarna hos gällande DNS
 • Göra en översyn av de loggar som gjorts när en DNS server svarar inte
 • Rensa DNS-cachen

När man väl har förstått vad som gjort att ens DNS server svarar inte, kan man uppdatera serverns konfigurering för att sedan starta om den.

Överbelastad server – ett annat förekommande fel

Det är väldigt vanligt att servrar blir överbelastade, även om man har använt sig av den senaste tekniska infrastrukturen för att se till att servern ska kunna hantera så mycket som möjligt. Ibland kan det vara svårt att egentligen veta vad det är som har orsakat överbelastningen, men några ofta förekommande faktorer brukar vara:

 • Att servern inte har tillräckligt med resurser för att hantera alla inkommande “requests”
 • Tillfälliga toppar i trafiken som servern inte varit beredd på
 • Fel i mjukvaran
 • Bristande hårdvara

För att komma till rätta med problemet kan man exempelvis gå igenom serverns loggar, samt även kontrollera mjukvaran för att se om det finns några buggar. Om man upptäcker att man har börjat få betydligt mer trafik som servern inte klarar av att hantera, kan man välja att lägga till lite extra hårdvara som avhjälper denna belastning. Man kan dessutom behöva uppdatera den mjukvara som behövs på servern.

Säkerhetshål som utnyttjas av hackers

Ibland beror serverproblemen inte bara på att något har “råkat” gå fel. Det kan även vara så att det finns ett yttre hot som försöker utnyttja eller skada systemet. Om man har angett lösenord som är lätta att gissa eller ifall brandväggen är felkonfigurerad kan en illasinnad hacker komma åt informationen på servern och göra en hel del skada. Därför är det viktigt att man inte bara täpper till dessa säkerhetshål, utan även att man implementerar rutiner för att proaktivt hantera förekommande säkerhetshot.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *