Digital hälsa: Vad är det och hur underhåller man det?

Teknik hjälper oss på många sätt i vardagen, men riskerar också att påverka vårt mående. Men vad är egentligen digital hälsa?

Home » Webbhotellsbloggen » Digital hälsa: Vad är det och hur underhåller man det?

När man tänker på digital hälsa är det lätt att först tänka på hälsoappar med statistik på fysisk hälsa så som kalorier, stegräkning, eller pulshöjningar. Även om denna typ av digital hälsa är vanlig, så är en ännu viktigare digital hälsa den som visar på konsekvenserna av digitaliseringen i vårt vardagsliv. Vilka risker utsätter vi oss egentligen för? Och hur kan vi förebygga dem?

Potentiella hälsoproblem

Den mesta forskningen verkar peka på att det finns en rad olika negativa konsekvenser utav det utökade användandet av digital teknik. Problemen varierar från minimala störningar, som trötthet, till seriösare och mer långvariga hälsoproblem.

Fysiskt obehag och värk

Den mest märkbara effekten från massanvändningen av digital teknologi är fysiska krämpor. Efter att ha suttit framför datorn eller telefonen länge kan man känna sig trött och torr i ögon, uppleva huvudvärk, samt ha värk i nacken.

Dessa typer av besvär går att förebygga med smarta lösningar. Dessa består utav allt från Samsung Galaxy S21 skärmskydd för att skydda ögonen från skärmens skarpa blåljus, till olika appar och inställningar. Till exempel kan du få påminnelser om tidsgränser eller analyser utav vardagliga digitala rutiner (så som vilka appar du använder mest, och när).

Koncentrationssvårigheter

Ett steg vidare från kroppsvärk är den digitala påverkan på vår koncentrationsförmåga. En lång rad studier som fokuserat på barn och unga visar att personer som använder mer skärmtid har svårare med inlärning i skolan och blir tröttare. Dessa problem blir mer och mer relevanta då studiehjälpmedel som bärbara datorer eller iPads blir alltmer förekommande i lägre akademiska åldrar.

Sömnsvårigheter

En stor anledning till varför längre skärmanvändning leder till koncentrationssvårigheter är då sömnen såväl minskar som försämras. Många lägger sig i sängen vid en rimlig tid, men surfar sedan vidare från sängen längre än vad man tänkt. Detta gör att hjärnan inte kan slappna av, då den fortsätter att ta in ny information ända fram tills skärmen och ögonlocken sluts.

Vidare så kan sömnen störas av att man väntar på svar från olika kommunikationsappar. Förväntan och spänning gör också att kroppen inte får den avkoppling som behövs, och kan leda till orolig sömn.

Långvariga sömnsvårigheter kan därtill leda till större hälsoproblem, så som aptitstörningar eller till och med depressionssyndrom. Något som även i sin tur kan öka känslan av att den digitala världen påverkar produktivitet i både skola och arbetsliv.

Enkla lösningar

Det finns enkla lösningar som man kan implementera för att förebygga dessa hälsorisker. Självklart kan man fortsätta med de snabbverkande förändringarna, så som blåljus-minskande glas eller tidsbegränsningar. Men man kan även implementera större förändringar.

Då sömn är ett utav huvudproblemen kan en lösning vara att förändra sin kvällsrutin. En studie gjord vid University of Sussex 2009 visade på att läsa en bok i minst 6 minuter på kvällen reducerade stressnivåer med 68%. Detta, tillsammans med att lämna mobilen i ett annat rum under natten för att undgå frestelsen att surfa eller kommunicera in i det sista, kan alltså på sikt förbättra både sömn och koncentrationsförmåga.